“Parandamatu” keskendushäired paranesid TM-i abil

Transtsendetaalne meditatsioon parandab rahutust ja keskendumishäireid

Koolide rahutuse ja vägivalla probleeme on seostatud stressiga. Viimasel ajal on avastatud, et nn. keskendumishäirete ja rahutuse sündroom (ADHD) näib olevat kõrge stressitaseme tulemus. Kogemused ja uurimised näitavad, et TM toob kaasa selle häire olulise ja kiire paranemise.

Keskendusraskustega (ADHD) kooliõpilased räägivad oma TM-i kogemustest. (5:49 min)

Uuring: ADHD paranes olulisel määral 3 kuu jooksul

Põhikooli õpilaste ajuvõnked, kellel oli ADHD, parenesid olulisel määral juba peale 3-e kuulist TM-i praktiseerimist, 10 minutit kaks korda päevas. Paranemine oli seotud 50% stressitaseme vähenemisega. Ühtlasi paranes nende mälu ja keskendumisvõime.

Pilt allpool näitab ühte selle uuringu tulemustest. Mõõdeti koherentsuse (kooskõla) arengut visuaal-motoorse testi jooksul. Ülemine rida näitab, et kontrollgrupil on madal koherentsus. Alumine rida näitab, et TM-i grupil toimus oluline koherentsuse areng. Eriti märkamisväärne on, et see areng hõlmas kõik ajuvõngete sagedused. Iga sagedus vastab erinevale ajutöö aspektile. See tähendab, et TM arendab aju mitmekülgselt. See on kooskõlas TM-i koolide kogemustega selles suhtes, et õpilased on edukad mitmetes väga erinevates valdkondades ja samuti on see ka koskõlas uuringuga, mis seda kinnitab.

Klikkige pildil suurendamiseks ja seletuseks.

Video selle uuringu kohta(6:29 min)

Tänapäeval on ainsaks meetodiks ADHD ravimisel narkootiline aine amfetamiin. Hiljuti on teatatud, et pikaajaline selle kasutamine ADHD laste juures võib tuua kaasa olulised vaimsed häired, kaasaarvatud hallutsinatsioonid. TM-i eelis ei ole ainult see, et tehnikal pole negatiivseid kõrvalmõjusid, vaid ka see, et TM parandab ADHD põhilisi häireid, nimelt kõrget stressitaset ja  korrastab ajufunktsioone.

Vaadake ka uut ingliskeelset veebikohta “ADHD, the Mind and the Transcendental Meditation technique

TM-i riiklik tunnustus – TM viiakse sisse koolidesse

Neli riiki on otsustanud viia transtsendentaalse meditatsiooni koolidesse

 • Guatemaalas on haridusministeerium otsustanud viia TM sisse kõikidesse koolidesse.
 • Samuti on El Salvadori haridusministeerium otstustanud, et TM-i õpetatakse kõikidele 1.1 miljonile õpilasele era- ja riiklikes koolides, neist esimesed on juba alustanud TM-i õpetamist.
 • Paraguays on toimitud samuti – haridusministeerium viib TM-i kõikidesse koolidesse.

Need otsused tehti üle aasta tagasi. Hiljuti on sellese nimistusse lisandunud veel üks riik:

 • Brasiilia riigivalitsus on suvel 2012 otustanud viia TM-i kõikidesse riigikoolidesse tavalise koolitusplaani osana.
 • Lisaks täisrahastab Suurbrittania privaatkoolid, milledes rakendatakse TM-i õppeplaani osana. See on haruldane privileegium mida ainult väike osa selle riigi privaatkoolidest on saanud.

Mispärast selline suur järelkaja Lõuna-Ameerika riikides ?

Põhjusi on mitmeid. Tähtis on, et haridusministrid on näinud, et TM-i väärtuslikkuse kohta on olemas ulatuslikud teaduslikud tõendid ning ka koolide tulemused, mis kinnitavad teaduslike uuringute järeldusi.
 • Üle 100.000 kooliõpilase on Lõuna-Ameerikas õppinud TM-i , ja mõnedes riikides on seda kasutatud üksikutes koolides üle 10 aasta  (viide “Pildigalerii”). Tulemused on järjekindlalt olnud head.
 • Tšiili tegi kaheaastase riikliku teadusuuringu mõnedes koolides, kus kasutati TM-i. Selle tagajärjel soovitas ametlik riiklik komitee viia TM kõikdesse koolidesse.
 • Padre Gabriel Mehija, Kolombia katoliku misjonär, on külastanud mitmeid  LA riikide haridusministeeriumeid, selleks et rääkida oma kogemustest TM-iga. Ta on organiseerinud peavarju üle 3600 orvule. Mehija leidis, et TM muutis raskesti traumeeritud, rahutud ja aggressivsed lapsed rahulikeks ja sõbralikeks vaid mõne kuu jooksul. Kuna Mehija teadis, et sellised häired on väga raskesti ravitavad, kui mitte ravimatud, mõistis ta TM-i erakordselt suurt väärtust.
 • Mehija sõnumi mõju võimendas veel see, et viimase paari aasta jooksul said kaks kooli, üks USA-s ja üks Iisraelis, raskesti võidetavaid auhindu just sama tulemuse eest. Mõlemas koolis olid suured probleemid vägivalla, rahutuse ja halbade õppetulemuste tõttu. Need koolid muutusid 2-4 kuud peale TM-i kasutuselevõttu kasvaval määral rahulikuks ja korrastatuks, niisamuti nagu Mehija orvud. On vaja rõhutada, et ei Mehija orbude ega ka auhinnatud koolide puhul ei tehtud mingeid muid muudatusi peale TM-i praktika kasutuselevõttu a’ 10 min kaks korda päevas. See tähendab, et ei õpetatud mingeid käitumisreegleid, oli ainult tehnika praktika. Positiivne muutus toimus ainult tänu TM-i arendavale mõjule. (Vaadake “Teadvuse arengul põhinev haridus“)
 • Lisaks on avaldatud uurimine, mis näitab objektiivselt , et TM avaldab juba 4 kuu jooksul tasakaalustavat, rahustavat ja arendavat toimet  lastele, kellel on rahutuse ja keskendumishäirete sündroom (ADHD); just see tekitas  Mehija orbude ja nimetatud koolide õpilaste seas suuri probleeme. Eriti märkamisväärne oli, et ADHD häiritud ajutöö muutus suurel määral korrastatumaks (suurem EEG-koherentsus) juba peale 4-kuulist praktikat (vaadake ka viide ADHD, mille peatselt lisame).
 • Mitmed uuringud on näidanud, et TM soodustab loovuse ja intelligentsuse arengut. On avaldatud ka uurimused, mis kinnitavad, et TM toob kaasa positiivse ajuarengu ülikoolitudengite seas koos samaaegse suurema rahu ja tasakaaluga (viited lisanduvad).
 • Üks sellise arendava mõju näide on USA Fairifieldi TM-i kooli erakordsed tulemused mitmel alal. Eriti märkamisväärne on nende edu rahvusvahelises võistluses “Destination Imagination”, mis nõuab võimet rakendada kooliteadmisi võimalikult intelligentsemalt ja loovamalt . Selles võistluses on see kool ainus, kelle võistkond on peaaegu igal aastal olnud mailma kümne finalisti seas. Nad on võitnud maailmameistri tiitli neljal korral. Teistel koolidel ei ole see üle ühe korra õnnestunud.  (vaadake MSAE.).

Oleme teises postituses teatanud, et Suurbrittannia näitab TM-i vastu samuti üles  suurt respekti, otsustades anda TM-koolidele  täisfinantsieerimise  näol haruldase riikliku privileegi. Rohkem selle kohta.

 

Suurbritannia rahastab koole, mis kasutavad teadvuse arendamise meetodit

Suurbritannia Haridusministeerium on otsustanud rahastada täiel määral privaatkoole (klassid 1-10), kus kõik õpilased ja õpetajad harrastavad transtsendentaalset meditatiooni (TM). See hõlmab kõiki koolitegevusega seotud kulusid, nii et õppimine, mis varem maksis 7000 naela (8000 EUR) aastas, hakkab sellises koolis olema nüüd täiesti tasuta. See on haruldane privileeg, mida on seni antud ainult väikesele osale Suurbritanni privaatkoolidest.  Suurbrittanias on saanud seda toetust seni ainult kolm kooli.

Briti haridusminister tundis TM-kooli  taotluse vastu eriti suurt huvi.

Kui esimese kooli (Skelmersdale) taotlus jõudis Briti haridusministri Michael Gove lauale, ütles ta “Selle taotluse vastu tunnen ma eriti suurt huvi“. Põhjuseks oli see, et Briti Kooliinspektsioon (OFSTED) oli pärast põhjalikku uuringut andnud koolile erakordelt positiivse hinnangu. Väljavõte hinnangust:

“Kool tagab õpilaste vaimse, kõlbelise, ühiskondliku ja kultuurilise arengu jaoks erakordsed tingimused. Kooli osutatav tähelepanu igale õpilasele ning meditatsiooni rakendamine tasakaalu saavutamiseks on kogu tegevuse põhialus. Selle tagajärjel on õpilased rahulikud, enesekindlad, viisakad ja hoolitsevad. Neil on soov omandada teadmisi ja oskusi ning nad naudivad õppimist.  Suurepärased suhted kogu koolis on aidanud luua väga efektiivse õppekeskkonna, kus kõik tunnevad end turvaliselt ja õpihimulistena.”

Briti hariduseksperdid kiitsid

Kooli õpilaste erakordne edu nii riiklites õppetasmetestides kui üleriiklikes võistlustes on jätnud Briti haridusekspertidele väga hea mulje. Nende kolmeaastase hindamisprotseduuri viimaseks sammuks oli põhjalikult intervjueerida taotlevate koolide esindajaid. TM-i puhul olid aga nende küsimused suunatud peaaegu ainult  sellele, et püüda aru saada “saladusest”, kuidas Maharishi kool on võimaline hoidma end järjekindlalt tipptasemel. Selle ekspertgrupi esimees teatas, et kavatseb õppida kogu perekonnaga TM-i.
Samasugused tulemused kehtivad ka Maharishi kooli kohta Iowas, USA-s, vaadake MSAE.

Veel neli riiki on tunnustanud TM-i koolides

Briti koolisüsteem on olnud eeskujuks mitmete riikide haridustööle terves maailmas. Seepärast on sellel otsusel suur tähtsus. Varem on Guatemaala, El Salvador ja Paraquai otsustanud viia TM-i kõikidesse koolidesse. Hiljuti  (suvel 2012) otsustas Brasiilia lõplikult viia TM-i kõikidesse riigikoolidesse ning rahastada seda riiklikult.
Samuti nagu Inglismaal põhjendasid nad seda sellega, et TM-koolide õpilastel olid erakordselt head tulemused, ning nad arenesid positiivselt nii intellektuaalselt kui inimestena (muuhulgas kaovad kiusamise ja vägivalla probleemid reeglipäraselt koolides, kus kasutatakse TM, ning õpilaste suhted õpetajatega paranevad).  Nende riikide otsus põhineb ulatulslikul kogemusel, sest ladina-ameerika riikides on üle 100.000 õpilase kasutanud koolides TM-i rohkem kui kümme aastat (vaadake siin). Vaadake ka “Kolm ladina-ameerika riiki viivad TM-i koolidesse“.
Ecuador
Guatemala
Paraguay
TM-i silmapaistvalt positiivsed tulemused koolides kinnitavad, et need positiivsed efektid, mida uuringud on TM-i kohta kinnitanud, ei ole midagi sellist, mida saadakse ainult laboritingimustes, vaid nendega kaasnevad ka oulistelt väärtuslikud tagajärjed praktilises elus.
.
TM-i sisseviimine Eesti koolides oleks väga kasulik
.
Nii ülaltoodud praktiliste tulemuste kui ulatuslike uuringute alusel saab suure kindlusega öelda, et TM oleks Eesti koolisüsteemile väga kasulik , mitte ainult ditspliini parandamiseks ja vägivalla/kiusamise probleemide eemaldamiseks, vaid ka selleks, et tõsta terve õpilaskond oluliselt kõrgemale intelligentsuse ja loovuse tasandile ning arendada neid inimestena kõrgemale eneseteostamisele (vaadake mu blogi Eneseteostus).
Saame nii teaduslikute uuringute kui nüüd ka Briti Haridusministeeriumi poolt kinnitatud tulemuste alusel ennustada, et TM-i abil oleks tõepoolest võimalik saavutada meie presidendi poolt seatud eesmärk teha leiutiste genereerimine üheks Eesti peamiseks ekspordiartikliks.