“Parandamatu” keskendushäired paranesid TM-i abil

Transtsendetaalne meditatsioon parandab rahutust ja keskendumishäireid

Koolide rahutuse ja vägivalla probleeme on seostatud stressiga. Viimasel ajal on avastatud, et nn. keskendumishäirete ja rahutuse sündroom (ADHD) näib olevat kõrge stressitaseme tulemus. Kogemused ja uurimised näitavad, et TM toob kaasa selle häire olulise ja kiire paranemise.

Keskendusraskustega (ADHD) kooliõpilased räägivad oma TM-i kogemustest. (5:49 min)

Uuring: ADHD paranes olulisel määral 3 kuu jooksul

Põhikooli õpilaste ajuvõnked, kellel oli ADHD, parenesid olulisel määral juba peale 3-e kuulist TM-i praktiseerimist, 10 minutit kaks korda päevas. Paranemine oli seotud 50% stressitaseme vähenemisega. Ühtlasi paranes nende mälu ja keskendumisvõime.

Pilt allpool näitab ühte selle uuringu tulemustest. Mõõdeti koherentsuse (kooskõla) arengut visuaal-motoorse testi jooksul. Ülemine rida näitab, et kontrollgrupil on madal koherentsus. Alumine rida näitab, et TM-i grupil toimus oluline koherentsuse areng. Eriti märkamisväärne on, et see areng hõlmas kõik ajuvõngete sagedused. Iga sagedus vastab erinevale ajutöö aspektile. See tähendab, et TM arendab aju mitmekülgselt. See on kooskõlas TM-i koolide kogemustega selles suhtes, et õpilased on edukad mitmetes väga erinevates valdkondades ja samuti on see ka koskõlas uuringuga, mis seda kinnitab.

Klikkige pildil suurendamiseks ja seletuseks.

Video selle uuringu kohta(6:29 min)

Tänapäeval on ainsaks meetodiks ADHD ravimisel narkootiline aine amfetamiin. Hiljuti on teatatud, et pikaajaline selle kasutamine ADHD laste juures võib tuua kaasa olulised vaimsed häired, kaasaarvatud hallutsinatsioonid. TM-i eelis ei ole ainult see, et tehnikal pole negatiivseid kõrvalmõjusid, vaid ka see, et TM parandab ADHD põhilisi häireid, nimelt kõrget stressitaset ja  korrastab ajufunktsioone.

Vaadake ka uut ingliskeelset veebikohta “ADHD, the Mind and the Transcendental Meditation technique

Mis on teadvuse arengul põhinev haridus (TPH)?

[parandatakse jooksvalt mu väliseestlaskeelt – palun arusaamist]

TPH on haridussüsteem, mis lisab teadmiste tavalisele õpetamisele õpilasi nii intellektuaalselt kui ka inimestena arendava metoodika. Kasutatakse programmi, millel on hästi dokumenteeritud võime arendada ajutööd suurema kooskõlastatuse ja tasakaalu suunas.

TPH on viimasel ajal saavutanud oma tulemuste tõttu kasvava tunnustuse  ja levib kiiresti üle terve maailma. Rohkem kui 200.000 kooliõpilaste arenguks kasutatakse TPH, ja nüüd (maj 2013) on olemas koolidirektorite ja haridusministeeriumite otsused käivitada TPH miljonite õpilaste jaoks:

Mõned tähtsamad saavutused:

  • Briti Haridusministeerium andis privaatkoolidele, mis rakendavad TPH-d, haruldase täisfinasieerimise privileegi.
  • Brasiilia riigivalitsus on ametlikult otsustanud viia TPH sisse kõikidesse 38.000 riigikoolidesse ja panna see tunniplaanidesse.
  • Kolm riiki on põhimõtteliselt otsustanud viia TPH sisse kõikidesse koolidesse. Nendeks riikideks on Guatemaala, El Salvador ja Paraguay.
  • USA-s anti “aasta parima põhikoolidirektori”  auhind TPH kooli direktorile, sest korralagedus asendus seal korra ja rahuga.
  • Iisraeli Kooliamet andis haruldase  auhinna Iisraeli koolile, kus rakendati TPH-d, sest koolis kadus selle tulemusena rahutus ja õppetulemused paranesid suurel määral.
  • USA TPH kool Fairfieldis on kolmekordne maailmameister, võites kolmel korral ülemaailmse võistluse “Destination Imagination”, mis nõuab võimet kiiresti loovalt ja intelligentselt lahendada keerulised ülesanded. Kooli tiimid on ka peagu iga aasta jõudnud finalistide sekka. Mitte ükski teine kool maailmas on saavutanud midagi sarnast. Siiski kool pole ühiskondliku eliidi kool.
  • USA ohvitserite ülikool, Norwich University, kasutab TPH-d nii kadettide kui õpetajate ja ka administraatorite arenguks.

Oleks ka Eesti hariduses vajalik ja kasulik

On selge, et TPH soodustaks eesti kooliõpilaste arengut olulisel määral nii intellektuaalselt kui inimestena. On palju  räägitud sellest, et intellektuaalse omandi areng võiks saada üheks tähtsaks Eesti sissetulekuallikaks.

Kuna on olemas efektiivne meetod, mis saab tõsta eesti noorsoo intellektuaalse konkurentsi võimet, siis kuidas saab õigustada selle kasutadajätmist tingimustes, kus on olemas nii teaduslikud kinnitused kui ulatuslik mitmeaastane kogemus koolidest, mis näitab, et selle rakendamine hariduses on kergesti teostatav, täiesti turvaline ja annab erakordselt head tulemused ni inimsuse kui intellektuaalse arengu ning õppetulemuste suhtes?

Mispärast mitte jälgida Brasiilia eeskuju ja viia TPH kõikidesse Eesti koolidesse?

Rohkem TPH saavutuste kohta

Järgmine lehekülg: Kuidas töötab TPH?