USA südameeksperid soovitavad Transtsendentaalset Meditatsiooni (TM-i)

Leiavad, et on ainus efektiivne alternatiivtehnika vererõhu alandamiseks

ahalogo

Soovitatakse et USA arstid rekommenderivad TM-i vererõhu alandamiseks

Ameerika Südame Asossiatsioon (American Heart Association – „AHA“) avaldas hinnangut kõikide meditatsioonitehnikate, sealhulgas transtsendentaalse meditatsiooni (TM) tehnika, lõõgastustehnikate, jooga ja teiste stressivastaste harjutuste uuringute efekti kohta kõrge vererõhu puhul.

AHA leidis, et ainult TM-i kohta on olemas teaduslikud tõendid mis näitavad et tehnika alandab vererõhku olulisel määral. Kuna kõrge vererõhk on stressiga seotud haigus, tähendab see ka et TM on efektiivne stressi alandav tehnika.

Kommentaar

Kuna stress on suur probleem ni õpilaste kui õpetajate seas, ja see toob ni õppimisvõimet kui õpetamiskvaliteedi, on hästi põhjendatud kasutada efektiivset stressi-alandavat tehnikat koolides. Paljud meetodid saavad stressi alandada, age see kestab ainult mõni või mõned tunnid (sõltuvalt tegevusest peale tehnikat).

On rõõmustav, et auktoriteetne teaduslik organisatsioon kinnitab, et TM-il on unikaalne võime alandada vererõhku pidevalt. See on kooskõlas teiste uuringutega, mis näitavad, et TM tõstab vastupanu stressile, vaadake näiteks Aju-uuring: Stressitaluvus kasvas tunduvalt TM-i abil.

See uuring kinnitab teisi uuringuid mis näitavad, et pole õigustatud arvata et kõikidel meditatsiooni tehnikatel on samasugune toime. Eriti selgesti näitab aju-uring seda, vaadake “TM-i omapära” (meie TM-i blogis).  Erinevus pole üllatav, kuna tehnikad on olulisel määral erinevad. Eriti suur on erinevus TM-i ja tesite meetodie vahel.

 

Aju-uuring: Stressitaluvus kasvas tunduvalt TM-i abil

Ajutalituse mõõtmised näitasid, et stressitaluvus kasvab TM-i kasutajatel suurel määral

Leiti, et aju ärritatus stressitekitava elamuse (tugeva valu) korral vähenes peale viiekuulist TM-i kasutamist 40-50% võrra. See tulemus tähendab, et stressitaluvus kasvas  TM-i praktika läbi olulisel määral.

Üks uurijatest oli professor Zang Hee Cho Kalifornia Ülikoolist Irvine’s, kes on ülemaailmselt ajuurimiseks kasutatava Positron Emmission Tomography (PET) meetodi leiutaja. Ta kasutas aga selle uurimuse puhul magnetilise resonantsi pildistamistehnikat (MRI) “Neuroimaging”, kuna pidas seda ajuärrituse mõõtmisel sobivaimaks.

Ajuärritust tugeva valu korral (50-kraadine kuum vesi) mõõdeti enne, kui 12 isikut olid õppinud TM-i, ning pärast selle 5-kuulist kasutamist. Selline valu tekitab tavaliselt tugeva stressireaktsiooni, ja nii oli see ka enne TM-i praktikat.

Pildil allpool näidatakse ärritatud osad oranzi värviga. Silmapaistvalt suur ärritus esineb nii ajukoores kui aju kesketes osades.


Pilt näitab sama aju, inensiivse valu puhul, enne ja peale 5 kuulist TM-i praktikat. Iga ajupilt vasakul vastab pildile samas asukohas paremal. Võrrelge näiteks kujutisi esimesel real. Näete, et ajuärritus, mis annab oranži värviga märgitud reakstiooni, on paremal pool väga palju väiksem.

Mõõtmist korrati viis kuud peale TM-i õppimist. Leiti, et keskmiselt oli TM-i grupis ajuärritus sama valu puhul vähenenud 40-50% võrra. Siiski, valu intensiivsuse subjektiivne kogemus ei muutunud. See näitab, et ajuärrituse vähenemine ei olnud väiksema valu kogemise tulemus, vaid tulenes suuremast stressitaluvusesest.

Viide: Orme-Johnson, D. W., Schneider, R. H., Son, Y. D., Nidich, S., Cho, Z-H. Neuroimaging of Meditation’s Effect on Brain Reactivity to Pain. NeuroReport, August 23, 2006.

Kommentaar

Seni on arvatud, et tugev valu tekitab stressi kõikidel inimestel. Age see uuring näitab, et isegi see tugev “stressor” sõltub inimese stressitaluvusest.

Aju ärritatuse suurus valu puhul on tihedalt seotud stressitaluvusega ja on stressireaktsiooni tugevuse eriti tundlik ja kindel näitaja.

40-50 protsendiline ajuärrituse vähenemine valu puhul näitab, et TM arendab kiiresti ja olulisel määral stressitaluvust.

See tulemus on ainulaadne, kuna teadus ei tunne mingit teist meetodi mis on võimeline parandada stressi taluvust kiiresti. See tulemus pole üllatav, sest teised TM-i uuringud on näidanud sarnast efekti lühikese aja jooksul. See kinnitab ka uuringuid, mis on leidnud, et stress ei ole automaatne reaktsioon, vaid sõltub inimese põhilisest turvatundest. Kui turvatunne on nõrk, reageerib inimene suurema stressiga. Tavaliste psühoterrapiaga võtab selline turvatunde paranemine aastakümneid.

Näiteks leiti Rootsi lennuväes tehtud uurimustel, et TM kõrvaldab madala põhilise turvatunde suurel määral ühe aasta jooksul. Uurimist teostanud lennuväe teadur ütles, et sellele vastav paranemine saavutatakse reeglipärase ravi korral psühhoteraapia vahenditega 25-30 aasta jooksul, vaata “TM parandas lennuväe pilootide stressitaluvust”.

Nii madala põhiturvatunde kui ka ajuärrituse vähenemine on kooskõlas korduvate uuringutulemustega, mis näitavad, et vererõhk normaliseerub TM-i kasutajatel kiiresti, isegi kolme kuu jooksul. Kõrge vererõhk on madala stressitaluvusega seotud kroonilise stressi tulemus.

USA Tervishoiuministeeriumi Rahvuslik Tervishoiuamet (National Institute of Health) rahasatas seda uuringut ja on ka vererõhu uuringuid rahastanud summas kokku üle 26 miljoni dollari.